NADSYŁAJCIE JAKIEŚ NOWINKI NP. KTO      
ODSZEDŁ, KTO WSTĄPIŁ DO TWOJEJ GRUPY,   
COŚ MACIE ZAMIAR WYDAĆ, CHWALCIE SIĘ!   
JAKO, ŻE ZBLIŻA SIĘ PARTY W GŁOGOWIE,NO-
WINKI JAKIE UDAŁO MI SIĘ ZEBRAĆ(DZIĘKI- 
MONSOON) DOTYCZYĆ BĘDĄ MIĘDZY INNYMI TEJ
IMPREZY.                                
                                        
----------------------------------------
   
STYLE   OD NUMERU TRZECIEGO PRZE-    
KSZTAŁCI SIĘ W MAGAZYN CAŁODYSKOWY.     
----------------------------------------
NA GŁOGOWSKIM PARTY WYPUSZCZONE ZOSTANIE
MEGADEMO   
ONE YEAR SKYLIGHT   .        
----------------------------------------
TAKŻE GRUPA 
CHARGED WYDAW GŁOGOWIE SWOJE
MEGADEMO ROBOCZO ZATYTUŁOWANE           
          
DOLCE FAR NIENTE              
----------------------------------------
OD CZWARTEGO NUMERU   
GOLD RUSH   BĘDZIE
MIAŁ NOWY OUTFIT.                       
----------------------------------------
WKRÓTCE (NA GŁOGOWSKIM PARTY) UKAŻE SIĘ 
 CAŁODYSKOWE   
PIX-COLLECTION   . BĘDZIE
TO KOLEKCJA OBRAZKÓW 
LIARAGUARDA I    
LOTUSA WYDANA W KOOPERACJI SKYLIGHT -   
CRAZY BOYS.                             
----------------------------------------
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

powrót