TAAAKKKK...NASTĘPNY ARTYKUŁ (???) ,  
JEŻELI MOŻNA TAK NAZWAĆ TO CO DO TEJ PO-
RY PRZECZYTALIŚCIE . CO TYM RAZEM , CZYM
BĘDZIEMY WAS NUDZIĆ? NO CÓŻ POWIEM KRÓ- 
TKO - 
MAŁY KONKURS. DO KOŃCA NIE BYŁEM  
PEWIEN CZY JEST WOGÓLE SENS GO ZAMIE-   
SZCZAĆ, JESTEM CZŁOWIEKIEM TRZEŻWO MY-  
ŚLĄCYM, MOCNO STOJĄCYM NA ZIEMI (
???) I 
WIEM JAKI BĘDZIE ODZEW CZYTELNIKÓW - ŻA-
DEN. NO WIĘC MOŻE JAKIEŚ MAŁE PRZEKU-   
PSTWO??? MIANOWICIE,ZOSTAŁA UFUNDOWANA  
NAGRODA, (DLACZEGO JA SIĘ TAK POŚWIĘ-   
CAM)DLA PIERWSZEGO, KTÓRY NADEŚLE POPRA-
WNĄ ODPOWIEDŻ. NALEŻY ROZPOZNAĆ KSIĄŻKĘ 
Z KTÓREJ POCHODZI PRZYTOCZONY PONIŻEJ FR
AGMENT...                               
    (...)TOBAS OPANOWAŁ PIERWSZE ZAKLĘ- 
CIE DOKŁADNIE I PONAD WSZELKĄ WĄTPLIWOŚĆ
.ĆWICZYŁ DOTĄD,AŻ BYŁ W STANIE WYKONAĆ  
JE W SPOSÓB DOSKONAŁY BEZ CHWILI ZASTA- 
NOWIENIA;DOPIER WTEDY ROGGIT PRZYZNAŁ,ŻE
JE UMIE I OBIECAŁ NAUCZYĆ GO NASTĘPNEGO 
W CIĄGU MIESIĄCA.UCZEŃ Z NIECIERPLIWO-  
ŚCIĄ OCZEKIWAŁ KOLEJNEGO STADIUM SWOJEJ 
NAUKI,A TYMCZASEM DWA DNI TEMU STARUSZEK
UMARŁ WE ŚNIE ZOSTAWIAJĄC TOBASOWI DOM  
I SWOJĄ KSIĘGĘ ZAKLĘĆ (...)             
                                        
   PRAWDA,ŻE TO BĘDZIE PROSTE.NO ALE CÓŻ
TO TYLKO DLATEGO,ŻE TO 
PIERWSZY NUMER.  
NADSYŁAJCIE ODPOWIEDZI (TYTUŁ , AUTOR)  
NA ADRES REDAKCJI. 
PIERWSZY - WYGRYWA   
(OCZYWIŚCIE JAKĄŚ KSIĄŻKĘ), LICZY SIĘ   
DATA NA STĘPLU.                         
                                        
                         
CRONOS/CHARGED 

powrót