HE HE 'NEWS' TO TROCHĘ ZBYT SZUMNA NA-  
ZWA DLA TEGO 'ARTYKUŁU'. ZGROMADZONE    
TUTAJ WIADOMOŚCI W WIĘKSZOŚCI SĄ PRZE-  
STARZAŁE. A TO ZE WZGLĘDU NA DŁUGI      
CZAS POWSTAWANIA TEGO NUMERU. CHCIAŁBYM 
PROSIĆ O WSPÓŁPRACĘ Z WASZEJ STRONY.    
PISZCZIE CO SIĘ CIEKAWEGO WYDAŻYŁO      
W WASZEJ GRUPIE I NIE TYLKO...          
MOŻE ZA MIESIĄC BĘDZIE TEGO WIĘCEJ...   
                                        
                                        
                                        
- GRUPA 
CHARGED, CZYLI MY, WYDA NA PARTY
W SZCZECINIE SWOJE NASTĘPNE MEGA DEMO.  
ROBOCZY TYTUŁ DEMA BRZMI: CRYSTAL SHEEP 
                                        
- DO CHARGED WSTĄPIŁO DWÓCH NOWYCH LUDZI
HEDGEHOG (GRAFIK) ORAZ LIBRA (KODER).   
                                        
BRUSH/ELYSIUM PRACUJE PODOBNO NAD NO- 
WYM EDYTOREM MUZYCZNYM OPARTYM NA GRAJKU
LONGHAIR'A,I MA ZAMIAR SPRZEDAWAĆ GO    
NA ZACHODZIE. PRAWDOPODOBNIE ZABEZPIE-  
CZAĆ PRZED NIELEGALNYM KOPIOWANIEM      
BĘDZIE 
MMS/TABOO.                       
                                        
- NOWY MAGAZYN ELYSIUM MA MIEĆ PROPOR-  
CJONALNĄ CZCIONKĘ.                      
                                        
HAIN/ELYSIUM MA KOTA. PODOBNO TO MIŁE 
ZWIERZE ( KOT RZECZ JASNA).             
                                        
- NA DNIACH POWINNO SIĘ UKAZAĆ PIERWSZE 
DEMO GRUPY 
LORDS OF DARKNESS.           
                                        
- W DNIACH 22-23 (LISTOPAD) ODBYŁO      
SIĘ W STRZELCACH OPOLSKICH 
COPY PARTY   
ORGANIZOWANE PRZEZ GRUPĘ
 ATHEIST.       
ORGANIZACJA BEZ ZARZUTU, JEDYNYM MANKA- 
MENTEM BYŁA MAŁA LICZBA SCENOWICZÓW     
OBECNYCH NA TEJ IMPREZIE.               
                                        
- POLSKA SCENA ROZRASTA SIĘ CORAZ BAR-  
DZIEJ, NOWE GRUPY TO: 
ATHEIST, OXYGEN   
ORAZ 
CHARIOT.                           
                                        
MAZDA/TABOO ZMIENIŁ KSYWĘ NA SHAMAN.  
                                        
- GRUPA 
SUN DESIGN ZAPOWIADA SWOJE DRU- 
GIE DEMO NA PARTY W SZCZECINIE. BĘDZIE  
NOSIĆ NAZWĘ 
SUNSHINE. PIERWSZE DEMO TEJ 
FORMACJI NOSIŁO NAZWĘ 
TOP SECRET.       
W SKŁAD GRUPY WCHODZĄ:                  
COMER- KODER, MUZYK                     
CORLETH- KODER,GRAFIK                   
RASCAL- KODER,SWAPPER                   
                                        
SHAMAN/TABOO SPRZEDAJE DEMA.          
                                        
- GRUPĘ 
INFLEXION OPUŚCIŁ OZONE.        
MEMBERSTATUS 
INFLEXION :                
                                        
ZEPHYR - GRAFIK, KODER, SWAPPER         
GHERKIN- KODER                          
TRYTON - KODER                          
                                        
BYĆ MOŻE GRUPA WYPUŚCI NA NAJBLIŻSZYM   
PARTY SWOJE DRUGIE MEGA.                
                                        
LEONARDO WSTĄPIŁ DO GRUPY FENIKS.     
                                        
- GRUPA 
FENIKS PRACUJE NAD NOWYM DEMEM  
BĘDZIE ONO NOSIĆ NAZWĘ 'BLACK MAGIC'    
I ZOSTANIE WYPUSZCZONE W SZECINIE.      
                                        
SKŁAD GRUPY 
FENIKS:                     
                                        
COOPER - MUZYK                          
SKYWALKER - GRAFIK                      
JOKER - KODER                           
JIVE - SWAPPER                          
FAZEE - GRAFIK,KODER                    
HUNTER - GRAFIK                         
CHEESE - MUZYK                          
RODER - GRAFIK                          
LEONARDO - SWAPPER                      
MAGIC - FIXER                           
                                        
TRZEBA PRZYZNAĆ  POTĘŻNY SKŁAD.ZOBACZYMY
JAK TO SIĘ UWIDOCZNI W PRODUKCJACH GRUP.
                                        
- GRUPA 
GEDEON, POCHODZĄCA Z NYSY, ROZ- 
POCZĘŁA PRACĘ NAD PIERWSZYM MEGA DEMEM. 
MAJĄ TAKŻE ZAMIAR WYDAWAĆ MAGAZYN.      
GRUPĘ TWORZĄ:                           
              WOZIO - GFX,SWAP,HQ       
ADAMIEC - GFX,MUSIC,SWAP                
HYPNOS - CODE                           
LEO - GFX                               
                                        
WOZIO/GEDEON ZAMIENIŁ SWOJĄ AMIGE NA  
C-128D (!?)                             
                                        
NEBULA ZAPOWIADA SWOJE DEMO NA PARTY. 
ZNANA JEST NAZWA MAGAZYNU, KTÓRY BĘDĄ   
WYDAWAĆ, 
UTOPIA.                        
SKŁAD GRUPY WYGLĄDA NASTĘPUJĄCO:        
                                        
 SADDAM - BOSS,CODE                     
 ANTHRAX - CODE, SWAPPING               
 MACLAW - MUSIC                         
 TIGER - GFX                            
 GRENDEL - GFX                          
 SUDO - GFX                             
                                        
- GRUPA 
NEBULUS KAŻE NAM BARDZO DŁUGO   
CZEKAĆ NA SWÓJ MAGAZYN. PODOBNO GRUPA   
ROZPOCZĘŁA PRACE NAD DEMEM.             
                                        
- PIĄTY NUMER 
STYLE'A UKAŻE SIĘ NA      
PARTY W SZCZECINIE, I MA POSIADAĆ CAŁ-  
KIEM NOWY OUTFIT, KTÓRY MA DODATKOWO    
POWALIĆ WSZYSTKICH Z NÓG.               
                                        
- W DNIACH 28-29 MIESIĄCA GRUDNIA GRUPY 
SKYLIGHT DESIGNS ORAZ CRAZY BOYS SOFT   
ORGANIZUJĄ W SZCZECINIE OGÓLNOPOLSKI    
ZJAZD UŻYTKOWNIKÓW KOMPUTERÓW C-64.     
WSTĘP MA KOSZTOWAĆ 40 TYS. W PLANACH    
DEMO,GFX,MUSIC COMPETITION. WIEŚĆ       
NIESIE ŻE NAGRODĄ ZA NAJLEPSZE DEMO     
BĘDZIE KOMPUTER 
IBM PC.                 
- PODOBNO 
REKIN/PARADOS NIGDY NIE       
WSTĄPIŁ DO GRUPY 
FLASH. TO SAMO TYCZY   
SIĘ 
JARRI'EGO/C64-4, KTÓRY RZEKOMO      
WSTĄPIŁ DO 
TRIAD. JEŻELI OKAŻE SIĘ TO   
PRAWDĄ OBAJ DALIKWENCI POCZUJĄ SIĘ TRO- 
CHĘ GŁUPIO.                             
                                        
NAMELESS/EXCESS WSTĄPIŁ DO SKYLIGHT'U.
                                        
I TO JUŻ WSZYSTKIE 'REWELACJE' W TYM    
MIESIĄCU.                               
                          CRONOS        
                                        
                                        
                                        
        

powrót