NIERAZ ZAPEWNE DROGI CZYTELNIKU ZASTANA-
WIAŁEŚ SIĘ,CO MOŻNA ZROBIĆ Z FRAKTALAMI,
POZA OCZYWIŚCIE MONOTONNYM OCZEKIWANIEM 
NA NARYSOWANIE SIĘ TAKIEGO DZIWOLĄGA NA 
EKRANIE KOMPUTERA I PODZIWIANIEM CUDOWN-
YCH FRAKTALNYCH ŚWIATÓW W RÓŻNYCH CZASO-
PISMACH POPULARNO-NAUKOWYCH I NIE TYLKO.
OKAZUJE SIĘ ŻE NADAJA SIĘ ONE IDEALNIE  
DO KOMPRESJI OBRAZÓW PRZECHOWYWANYCH,   
PRZESYŁANYCH I PRZETWARZANYCH ZA POMOCĄ 
KOMPUTERÓW (NP.KOMPUTERÓW OSOBISTYCH)   
ZAŁÓŻMY ŻE CHCEMY PRZECHOWAĆ PRECYZYJNE 
ZDJĘCIE LOTNICZE POWIEKSZONE DO DAJMY NA
TO ROZMIARÓW 1 METRA KWADRATOWEGO I ABY 
ZACHOWAĆ INFORMACJE W NIM ZAWARTĄ,ROZPA-
TRZYMY JE Z ROZDZIELCZOŚCIĄ 300 PUNKTOW 
NA CAL,W 256 KOLORACH LUB ODCIENIACH    
SZAROŚCI (STANDARD VGA).DO PRZECHOWANIA 
W POSTACI CYFROWEJ WYMAGA TO OK 130 MB  
PAMIĘCI.JEST TO PORCJA ZBYT DUŻA,ABY BEZ
KŁOPOTU MOGŁA BYĆ PRZECHOWANA W KOMPUTE-
RZE OSOBISTYM.SA OBECNIE STOSOWANE RÓŻNE
METODY KOMPRESJI DANYCH ZMNIEJSZAJĄCE   
POTRZEBNĄ POJEMNOŚĆ O 2 DO 10 RAZY,BEZ  
UTRATY INFORMACJI.PRZY ZASTOSOWANIU TYCH
METOD WSPOMNIANE ZDJĘCIE ZAJMUJE JUŻ    
TYLKO OKOŁO 65 - 15 MB PAMIĘCI.         
A TERAZ UWAGA.METODA KOMPRESJI PROPONOW-
ANA PRZEZ GEORGIA INSTITUTE OF TECHNO-  
LOGY,POZWALA NA KOMPRESJĘ BAGATELA 10000
(DZIESIĘĆ TYSIĘCY) RAZY.WSPOMNIANE JUŻ  
ZDJĘCIE,ZAJMIE PO TAKIEJ KOMPRESJI 13 KB
(STARY C64 ZMIEŚCIŁ BY W SWOJEJ PAMIĘCI 
AŻ PIĘĆ TAKICH ZDJĘĆ !!!)               
NOWA METODA POLEGA NA WYSZUKANIU TAKICH 
WZORÓW FRAKTALI KTÓRE BĘDĄ IMITOWAŁY    
DOWOLNY OBRAZ Z DOWOLNIE WYBRANĄ PRZEZ  
UŻYTKOWNIKA AUTENTYCZNOŚCIĄ.            
KOMPRESJE ZA POMOCĄ FRAKTALI ROZPOCZYNA 
SIĘ OD DIGITALIZACJI OBRAZU,NASTĘPNIE   
OBRAZ JEST DZIELONY NA SEGMENTY RÓŻNYMI 
METODAMI,TAKIMI JAK NP.ROZDZIELANIE KOL-
ORÓW,WYKRYWANIE KRAWĘDZI CZY ANALIZA    
SPEKTRALNA.NASTĘPNIE W BIBLOTECE FRAKTA-
LI ODSZUKIWANE SĄ ODPOWIEDNIKI DLA POSZ-
CZEGÓLNYCH SEGMENTÓW,TAK ZWANE KODY IFS 
(ITERATED FUNCTION SYSTEM) ZA ICH POMOCĄ
MOŻNA ODTWORZYĆ DOWOLNE FRAKTALE.       
TWIERDZENIE COLLAGE'A GWARANTUJE ŻE ZAW-
SZE ZNAJDZIEMY WŁAŚCIWY KOD IFS. PO     
KOMPRESJI ZOSTAWIAMY JEDYNIE SAME KODY  
W TEN SPOSÓB MAMY KOMPRESJĘ 10000/1 LUB 
JESZCZE WIĘKSZĄ. TYM BARDZIEJ ŻE MAŁE   
ODCHYLENIA W KODACH IFS,NIE WIĄŻĄ SIĘ ZE
ZNACZNYMI ZMIANAMI W OBRAZIE. TA METODA 
KOMPRESJI,MIMO NIEPODWAŻALNYCH ZALET,MA 
JEDNĄ ZASADNICZĄ WADĘ - DŁUGI CZAS PRZE-
TWARZANIA. KOMPUTER WORKSTATION MASSCOMP
5600 DZIAŁAJĄCY W OPARCIU O DWA 32-BIT. 
PROCESORY MOTOROLA 6802032-BIT. PROCESOR
NA KODOWANIE I 30 MIN. NA ZDEKODOWANIE  
ZŁOŻONEGO KOLOROWEGO OBRAZU.            
PS.ISTNIEJĄ JUZ SPECJALIZOWANE MASZYNY  
KTÓRE POTRAFIĄ ODTWORZYĆ Z KODÓW IFS    
KILKANAŚCIE OBRAZÓW NA SEKUNDĘ.I W TEN  
SPOSÓB STAŁO SIĘ MOŻLIWE PRZESŁANIE NP. 
KOLOROWEGO OBRAZU TV,PRZEZ ZWYKŁE ŁĄCZE 
TELEFONICZNE.                           
                                        
              OPRACOWAŁ HEDGEHOG/CHARGED
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                        

powrót