HAGAR PARTY '92 -          
                                        
                                        
27 SIERPIEŃ 1992                        
                                        
OD SAMEGO RANA W MIESZKANIU
 DEZERTA     
BYŁA OGÓLNA ZADYMA, ALE JAK MOGŁOBY BYĆ 
INACZEJ W KOŃCU TYLKO ON W GRUPIE MA KO-
MPUTER NIE LICZĄC KALKULATORA 
CRONOS'A. 
COMPOD PRZYNIÓSŁ STACJE NA KASETY. NA   
SZCZĘŚCIE RODZICÓW 
DEZERT'A NIE BYŁO W  
DOMU I MIELIŚMY DO SWOJEJ DYSPOZYCJI WSZ
YSTKIE POKOJE (AŻ JEDEN).ZJEDLIŚMY ŚNIA-
DANIE I ZACZELIŚMY MĘCZYĆ NASZE DEMO.   
WSZYSTKO BYŁOBY W PORZĄDKU GDYBY NIE FA-
KT,IŻ NASZ SPRZĘT NIE ZA BARDZO CHCIAŁ  
Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ. W MIĘDZY CZASIE   
PAJACE Z ELEKTROWNI WYŁĄCZYLI PRĄD. (NA 
SZCZĘŚCIE NIE NA DŁUGO). CAŁY DZIEŃ     
UPŁYNĄŁ NAM NA 
KRUNSZOWANIU,I(CO ZNAMIE-
NNE DO NIEDAWNA DLA 
CHARGED)KŁÓTNIACH   
(HALO CLERK). POD WIECZÓR TOWARZYSTWO   
OPUŚCIŁ NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONY 
CZŁONEK   
NASZEJ GRUPY - 
CRONOS. POZOSTAŁA TRÓJKA 
SPĘDZIŁA UPOJNĄ NOC W JEDNYM ŁÓŻKU (?!) 
                                        
28 SIERPIEŃ 1992                        
                                        
O GODZINIE 7:10 PODJECHAŁ NASZ AUTOBUS. 
KU NASZEMU ZDZIWIENIU DOWIEDZIELIŚMY SIĘ
ŻE NASZE MONITORY NIE MOGĄ ODBYĆ Z NAMI 
PODRÓŻY,JAK NA PRAWDZIWYCH LUDZI PRZY-  
STAŁO,W FOTELACH. MUSIAŁY WIĘC PODZIELIĆ
SIĘ BAGAŻNIKIEM Z 
CLERKIEM. PO MNIEJ    
WIĘCEJ CZTERECH GODZINACH MĘCZĄCEJ WĘ-  
DRÓWKI DOSZLIŚMY DO CELU.TO ŻE ZATRZYMA-
NO NAS PO DRODZE NA GRANICY CZECHOSŁOWA-
CKO-POLSKIEJ NIE MA WIĘKSZEGO ZNACZENIA.
PRZY WEJSCIU ZOSTALIŚMY 
GROMKO PRZYWITA-
NI PRZEZ UBAWIONEGO SETNIE 
JANE'A. WY-  
MIENIONY, ŁAMIĄC NASZ POLSKI LUDOWY OBY-
CZAJ,NIE PRZYWITAŁ NAS CHLEBEM I SOLĄ   
LECZ VOTESHEET'EM I PAPIEROWYM IDENTYFI-
KATOREM.NIE WSPOMNĘ JUŻ O PODWYŻCE CENY 
WSTEPU, CO JAK SIĘ PÓŻNIEJ DOWIEDZIELI- 
ŚMY, BYŁO POWODEM JEGO WESOŁOŚCI.PRZY-  
DZIELONO NAM DWA STOŁY I DOSTĘP DO PRĄ- 
DU, ALE NIE BYŁO TO SPECJALNYM WYRÓŻNIE-
NIEM.                                   
NA SALI OBECNE JUŻ BYŁY GRUPY:          
 -
FENIKS                                
 -
CRAZY BOYS                            
 -
SKYLIGHT                              
 -
ASPHYXIA                              
 -
L.O.D.                                
 -
BRAINS                                
 -
ELYSIUM                               
                                        
PO ROZŁOŻENIU I PODŁĄCZENIU SPRZĘTU OKA-
ZAŁO SIĘ ŻE JEDNA Z NASZYCH STACJI PO-  
STANOWIŁA PODJĄĆ STRAJK GŁODOWY.NIE     
PRZEKONAŁY JEJ NAWET DOSTĘPNE W BUFECIE 
PARÓWKI.NA SZCZĘŚCIE PÓŻNIEJ ZMIENIŁA   
ZDANIE.KAŻDY WZIĄŁ SIĘ DO ROBOTY...     
DEZERCIK KLERECZKIEM DOPRACOWYWALI DE-
MO A 
KOMPOCIK I KRONOSEK KOŃCZYLI DRUGI 
NUMER 
DRIMECZKA . W MIĘDZYCZASIE DOJE-  
CHAŁY NASTĘPUJĄCE GRUPY:                
 -
TABOO                                 
 -
NEBULA                                
 -
INFLEXION                             
ROZPOCZĘŁO SIĘ MASOWE KOPIOWANIE WSZY-  
STKIEGO CO SIĘ DAŁO.WIECZOREM,KU NASZEMU
ZDZIWIENIA,NIE ZAPROWADZONO NAS DO NA-  
SZYCH APARTAMENTÓW LECZ KAZANO NAM ROZ- 
ŁOŻYĆ SIĘ NA ZIEMI.NIE MUSZĘ CHYBA WSPO-
MINAĆ ŻE NIE ZABRALIŚMY ZE SOBĄ ŚPIWORÓW
                                        
29 SIERPIEŃ 1992                        
                                        
OBUDZIŁY NAS GŁOŚNE JĘKI 
CLERKA KTÓRY,  
JAK SIĘ PÓŻNIEJ DOWIEDZIELIŚMY,ŚNIŁ O   
PIERWSZYM MIEJSCU NA DEMO COMPETITION.  
W TYM DNIU NIC CIEKAWEGO SIĘ NIE WYDAŻY-
ŁO,CZAS UPŁYNĄŁ NAM NA ZAWIERANIU NOWYCH
ZNAJOMOŚCI, PISANIU TEKSTÓW DO MAGAZYNU 
I JEDZENIU PARÓWEK POPIJANYCH HERBATĄ   
Z TERMOSU CRONOSA. TEGO DNIA ZJAWIŁO SIĘ
KILKU NOWYCH LUDZI MIĘDZY INNYMI 
MONSOON
I DWÓCH CHŁOPAKÓW Z AXELA KTÓRZY ROZDA- 
WALI NAJNOWSZY NUMER SWOJEGO MAGA.WSZY- 
SCY CZEKALI NA ZAPOWIEDZIANE NA GODZINĘ 
23:00 DEMO COMPO. POCZEKALIŚMY SOBIE    
ODROBINĘ DŁUŻEJ....                     
                                        
30 SIERPNIA 1992                        
                                        
JAK WSPOMNIAŁEM, KONKURSU NIE UDAŁO SIĘ 
PRZEPROWADZIĆ W TERMINIE. SPOWODOWANE TO
BYŁO NIEDYSPOZYCJĄ GRUP 
INFLEXION ,     
ASPHYXIA I ELYSIUM. CHODZI MI OCZYWIŚCIE
O TO IŻ GRUPY TE NIE ZDĄŻYŁY NA CZAS    
SKOŃCZYĆ SWOICH DEM. TAK WIĘC CZAS OCZE-
KIWANIA TROCHĘ SIĘ WYDŁUŻYŁ. ZACZĘŁO SIĘ
O ILE DOBRZE SOBIE PRZYPOMINAM, OKOŁO   
GODZINY 3:00 NAD RANEM. DLA NIEKTÓRYCH  
BYŁO TO PONAD ICH SIŁY, NA PRZYKŁAD     
                                        
DEZERTOWI MUSIAŁEM RANO ZDAĆ RELACJE    
Z PRZEBIEGU CAŁEGO KONKURSU. WYNIKÓW NIE
BĘDĘ PODAWAŁ GDYŻ MOGLIŚCIE JE ZNALEŻĆ  
W KILKU INNYCH POLSKICH MAGAZYNACH.     
TRZEBA PRZYZNAĆ, ŻE NASZA RELACJA UJRZA-
ŁA ŚWIATŁO DZIENNE TROCHĘ POŻNO, NO NIE?
MOŻNA TYLKO ZAZNACZYĆ, ŻE PIERWSZE      
LOKATY WE WSZYSTKICH
 KONKURENCJACH ZAJĘ-
ŁA 'EUROPEJSKA CZOŁÓWKA' CZYLI CZŁONKO- 
WIE GRUPY 
ELYSIUM.                      
                                        
  NA PARTY DAŁA O SOBIE ZNAĆ NOWA POLSKA
GRUPA, 
INFLEXION.TRZEBA PRZYZNAĆ, ŻE ICH
PRODUKCJA  STAŁA NA BARDZO WYSOKIM POZIO
MIE, CO UWIDOCZNIŁO SIĘ PO PODLICZENIU  
GŁOSÓW.                                 
PO COMPETITION ZNOWU MAŁE KOPIOWANIE,   
ZBIERANIE GŁOSÓW DO MAGAZYNÓW,WYMIANA   
REFLEKSJI DOTYCZĄCYCH WYSTAWIONYCH PRAC.
NO I CÓŻ, TO TAK JAKBY KONIEC...        
POWOLI TOWARZYSTWO ZACZYNAŁO TOPNIEĆ,   
OKOŁO 9:00 ZOSTAŁO JUŻ TYLKO KILKA GRUP,
A I TE ZBIERAŁY SIĘ JUŻ DO ODJAZDU      
TAKŻE I MY,PO PORANNEJ TOALECIE, POŻE-  
GNALIŚMY WSZYSTKICH I WYRUSZYLIŚMY      
W KIERUNKU DWORCA PKS.PO DRODZE DOSZŁO  
DO NIEZDROWYCH WEWNĄTRZ GRUPOWYCH EKSCE-
SÓW, ALE TO NIE TA HISTORIA...          
PODRÓŻY POWROTNEJ NIE BĘDĘ RELACJONOWAŁ 
GDYŻ CAŁĄ PRZESPAŁEM...                 
FAKT FAKTEM DOJECHALIŚMY SZCZĘŚLIWIE... 
                                        
PODSUMWUJĄC:
ASPHYXIA PARTY '92 TRZEBA   
UZNAĆ ZA IMPREZĘ BARDZO UDANĄ.ORGANIZA- 
CJA BEZ ZARZUTU, OBECNOŚĆ CZŁONKÓW PRA- 
WIE WSZYSTKICH GRUP POLSKICH.           
AHA, NIE BIERZCIE TEJ NASZEJ RELACJI    
ZA JAKIŚ DOKŁADNY RAPORT Z PARTY, NA    
PEWNO KILKA FAKTÓW POMYLIŁEM,A O JESZCZE
WIĘKSZEJ LICZBIE ZAPOMNIAŁEM. TO WSZY-  
STKO, DO ZOBACZENIA.                    
                                        
        TEXT: 
CRONOS Z POMOCĄ COMPOD'A  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                

powrót