YEAH...KOLEJNE PARTY ZA NAMI...TYM RAZEM
BYŁO TO PARTY KONTAKTOWE JAK OKREŚLILI  
TO SAMI ORGANIZATORZY.MOWA TU OCZYWIŚCIE
O PARTY W STRZELCACH OPOLSKICH ORAGA-   
NIZOWANE PRZEZ GRUPĘ 
ATHEIST.NADSZEDŁ   
DZIEŃ 21.11 ANNO DOMINI 1992,Z PROSTYCH 
OBLICZEŃ WYNIKAŁO,ŻE BYŁA TO SOBOTA.    
CHCĄC NIE CHCĄC TRZEBA BYŁO WSTAĆ JUŻ   
O CZWARTEJ A.M NA NOGI I UDAĆ SIĘ NA    
POBLISKI PRZYSTANEK P.K.S WRAZ Z KOMPLE-
TNYM OSPRZĘTEM (KOMMY-DRAJW-DYSKI-KSIĄ- 
ŻKI) PODRÓŻ CIĄGNĘŁA SIĘ W NIESKOŃCZO-  
NOŚĆ I GDYBY MONOTONNEJ JAZDY NIE ZAKŁÓ-
CAŁY CO JAKIŚ CZAS UCIAŻLIWE PRZESIADKI 
Z PEWNOŚCIĄ ZASNĄŁ BYM NA AMEN.         
PO KILKU GODZINACH WYLĄDOWAŁEM NA TROCHĘ
PONURYM DWORCU NA KTÓRYM AŻ ROIŁO SIĘ OD
RUMUNÓW...MINĘŁO SPORO CZASU ZANIM UDAŁO
MI SIĘ POSKŁADAĆ KILKA LITER WIDNIEJĄ-  
CYCH NA BUDYNKU DWORCA I Z WIELKIM TRU- 
DEM ODCZYTAĆ DWA PERFIDNE WYRAZY:       
'STRZELCE OPOLSKIE' POSŁUGUJĄC SIĘ      
PRZYSŁANĄ MI JAKIŚ CZAS TEMU PRZEZ JE-  
DNEGO Z CZŁONKÓW 
ATHEIST MAPKĄ ORAZ     
KOMPASEM Z KTORYM NIGDY SIĘ NIE ROZSTA- 
JĘ UDAŁO MI SIĘ WRESZCIE TRAFIĆ NA      
DOŚĆ ODLEGŁE OD DWORCA MIEJSCE W KTÓRYM 
MIAŁO ODBYĆ SIĘ PARTY...                
ROZŁOŻYŁEM TOBOŁY PRZED DUŻYMI DRZWIAMI 
SZKOŁY (TAM WŁAŚNIE ORGANIZOWANE BYŁO   
PARTY) I SAM ZMĘCZONY PADŁEM JAK KAWKA..
PO PARU MINUTACH OCZEKIWANIA PODBIEGŁ   
DO MNIE JAKIŚ GOSTEK I OZNAJMIŁ ŻE WE-  
JŚCIE DO SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ Z DRUGIEJ  
STRONY...RESZTKAMI SIŁ WTARABANIŁEM     
SIĘ NA GÓRĘ,OPŁACIŁEM WSTĘP (20.000)    
I PRZYWITAŁEM KILKU ZNAJOMYCH KTÓRZY    
PRZYBYLI PRZEDE MNĄ...Z BARDZIEJ ZNANYCH
OSÓB BYLI JEDYNIE:                      
SANTRAN/SKYLIGHT,ZEPHYR/INFLEXION,GOSPO-
DARZE CZYLI GRUPA 'ATHEIST' NO I SAM    
HENIEK/ENEMA W TOWARZYSTWIE CROSSBOW'A/ 
CREST...CHWILĘ PÓŻNIEJ PRZYBYLI CZŁONKO-
WIE 
CHARGED'U,DEBIUTUJĄCA GRUPA GEDEON  
I PARU INNYCH..                         
JAK NA POCZĄTEK ZABAWA ZAPOWIADAŁA SIĘ  
CAŁKIEM NIEŻLE...LUDZIE CO PRAWDA JUŻ   
SIE NIECIERPLIWILI TYM ŻE NIKT WIĘCEJ   
NIE PRZYJEŻDŻA,ALE MNIE OSOBIŚCIE NIE   
DRĘCZYŁ FAKT IŻ BYŁO 17 OSÓB...         
POTEM STAŁO SIE NAJGORSZE: SANTRAN      
OŚWIADCZYŁ ŻE MUSIMY COŚ WYSTAWIĆ NA KO-
MPO...CHOLERA TAK ZAŁAMUJĄCEGO STWIE-   
RDZENIA JUŻ DAWNO NIE SŁYSZAŁEM...      
NA SZCZĘŚCIE PO KRÓTKIM CZASIE SANTRANA 
PRZEŁAMAŁO JEGO WŁASNE LENISTWO I POSTA-
NOWIŁ ŻE JEDNAK NIC NIE WYSTAWIMY!      
MIJAŁA GODZINA ZA GODZINĄ...ROBIŁO SIĘ  
JUŻ NAWET TROCHĘ PRZYNUDNAWO,ALE COMPO  
ZBLIŻAŁO SIĘ CORAZ BARDZIEJ I WŁASNIE   
ONO TRZYMAŁO WSZYSTKICH PRZY ŻYCIU..    
PRZERWĘ W KOPIOWANIU,KODOWANIU,SRANIU   
STANOWIŁY WSPANIAŁE WYŻERKI W BARDZO    
NASTROJOWYM POMIESZCZENIU KTÓRE PRZYPO- 
MINAŁO GROTĘ ŁOKIETKA...(BRAKOWAŁO TYLKO
STALAKTYTÓW) NA KILKA MINUT PRZED KONKU-
RSEM POSTANOWIŁEM WYSTAWIĆ JAKĄŚ STARĄ  
MUZYCZKĘ KEEN'A Z NADZIEJĄ ŻE KTOŚ NA   
NIĄ ZAGŁOSUJE...CHYBA JAKO JEDYNY NA    
SALI WPISAŁEM JĄ OBOK NUMERU PORZĄDKO-  
WEGO 1. W VOTESHEETACH PRZEZNACZONYCH   
DO GLOSOWANIA...ALE BADŻ NIE BADŻ MU-   
ZYCZKA ZAJĘŁA TRZECIE MIEJSCE...        
PO KONKURSIE PARTY TEGO DNIA MIAŁO SIĘ  
KU KOŃCOWI...WSZYSCY ZACZĘLI SIE PAKOWAĆ
I ZWIJAĆ DO HOTELU ROBOTNICZEGO W KTÓRYM
MIELIŚMY (PODOBNO!!) ZAREZERWOWANE NO-  
CLEGI! PRZEŻYŁEM KOSZMAR WLOKĄC SIĘ     
DOBRE 3 KILOSY ZE SPRZĘTEM WAŻĄCYM      
SETKI KILKOGRAMÓW...NA MIEJSCU CZEKAŁY  
NA NAS POKOJE CZTERO OSOBOWE Z KTÓRYCH  
JEDEN UDAŁO MI SIĘ ZAJĄĆ.OPŁATA ZA NO-  
CLEG  WYNOSIŁA 25 TYS. TAK WIEC KOSZTY  
NIE BYŁY ZBYT WYGÓROWANE...             
NIESTETY BARDZO SZYBKO WPADŁEM NA GŁUPI 
POMYSŁ ABY ZAPROPONOWAĆ CAŁEJ RESZCIE   
MAŁY MEETING  W MOIM BOSKIM APARTA-     
MENCIE...ZWALIŁO SIĘ CHYBA Z 10 OSÓB    
W SUMIE WŁĄCZYLIŚMY W RUCH 5 MASZYN...  
NOC ZAPOWIADAŁA SIĘ JAKO BARDZO DŁUGA!  
PO PIERWSZE TRZEBA BYŁO SIĘ ZASTANOWIĆ  
CO WŁAŚĆIWIE CHCEMY ZROBIĆ...Z NIEWIA-  
DOMEGO ŻRÓDŁA (JAK DLA KOGO!) POWSTAŁ   
KONCEPT ZŁOŻENIA JAJCATEGO INTRA..      
MIELIŚMY DOBRYCH KILKA GODZIN CZASU A   
WIĘC KAŻDY WZIĄŁ SIĘ OSTRO DO ROBOTY..  
ZEPHYR I DEZERT SZARPALI KODY,JA Z      
CRONOS'EM BAZGRALIŚMY PEWNEGO WSTRĘTNEGO
LOGOSA,KTÓRY DO DZIŚ PRZYPRAWIA MNIE    
O MDŁOŚCI KIEDY NA NIEGO PATRZĘ...      
PRACE PRZEBIEGAŁY BARDZO OPORNIE,ALE    
PO CZWARTEJ (A.M) MIELIŚMY JUŻ WSZYSTKO 
SKRANCZOWANE DO KUPY...WRESZCIE MOGŁEM  
WYGONIĆ TĘ ZGRAJĘ ZE SWEGO POKOJU I     
WALNĄC SIĘ DO ŁÓŻKA,KTÓRE WYDAŁO MI SIĘ 
ISTNYM RAJEM NA ZIEMI...                
WSTALIŚMY OK 10-EJ I ZACZĘLIŚMY....PA-  
KOWAĆ SIĘ??? NIEEEEE..ZACZĘLIŚMY KO-    
PIOWAĆ CO NIECO...(ŁADNE MI CO NIECO!!) 
KIEDY PRZEWERTOWAŁEM WSZYSTKIE DYSKI    
CHŁOPCÓW Z CHARGED'U MIAŁEM JUŻ NA-     
PRAWDĘ DOSYĆ...TRZEBA BYŁO SIĘ PAKOWAĆ  
NA CO NIE MIAŁEM KOMPLETNIE OCHOTY.     
PRZED GODZINĄ 12-A UCAŁOWALIŚMY NA PO-  
RZEGNANIE PANIĄ Z RECEPCJI I POGNALIŚMY 
NA POBLISKI (?!) DWORZEC P.K.P          
----------------------------------------
I NA TYM KOŃCZY SIĘ TA NIESAMOWITA      
HISTORIA KTÓRĄ SPECJALNIE DLA DREAM'A   
WKLEPAŁ NIKT INNY NIŻ: 
LOTUS/SKYLIGHT   

powrót