SERDECZNIE WITAM W NASTĘPNYM NUMERZE
MAGAZYNU 
DREAM, WYDAWANEGO, JAK ZAWSZE  
PRZEZ GRUPĘ 
CHARGED. TAAAKK... WIEM.    
PRZYZNAJĘ SIĘ BEZ BICIA, ZNOWU TROSZE-  
CZKĘ PRZESADZILIŚMY Z PRZERWĄ MIĘDZY    
NUMERAMI, NO ALE JAKOŚ TAK WYSZŁO, MIE- 
LIŚMY TROCHĘ INNYCH SPRAW DO ZAŁATWIENIA
A GDY DODAMY DO TEGO JESCZE NASZE 
NIEPO-
SKROMIONE
 LENISTWO, OTRZYMAMY TEN DWU(?)
MIESIĘCZNY ROZKOSZNY DELAY.MAM NADZIE-  
JĘ ŻE TEN NUMER PRZYPADNIE WAM DO GUSTU 
TAK JAK POPRZEDNI. OGÓLNIE WSZYSTKIM    
DREAM SIĘ PODOBA (NA PRAWDE),           
KTOŚ TYLKO ZAZNACZYŁ IŻ MOGŁOBYBYĆ TRO- 
SZECZKĘ WIĘCEJ TEKSTU. MYŚLĘ IŻ WYWIĄZA-
LIŚMY SIĘ W TYM NUMERZE Z DANEJ OBIETNI-
CY ZWIĄZANEJ ZE ZWIĘKSZENIEM LICZBY AR- 
TYKUŁÓW. GŁÓWNIE ZA SPRAWĄ 
RANGER'A,    
KTÓRY NAPISAŁ WIĘKSZĄ CZĘŚĆ ARTYKUŁÓW.  
JAK JUŻ ZAUWAŻYLIŚCIE OUTFIT NAM TROCHĘ 
SIĘ ZMIENIŁ.                            
  CHYBA MOŻNA SIĘ POKUSIĆ O STWIERDZENIE
IŻ PONOWNIE MAMY NOWY OUTFIT ? NO I CHY-
BA NIE GORSZY... TAK, TERAZ KTO JEST    
ODPOWIEDZIALNY ZA TEN NUMER, NO A PÓŻ-  
NIEJ TRADYCYJNIE JESZCZE PONUDZĘ.       
INTRO:                                  
CODE......................DEZERT/CHARGED
GFX.......................CRONOS/CHARGED
MUSIC......................CLEVE/CHARGED
FONT....................HEDGEHOG/CHARGED
MAGAZYN:                                
CODE..................BLITZKRIEG/CHARGED
GRAPHICS..................CRONOS/CHARGED
MUSIC.....................COMPOD/CHARGED
                                        
                                        
TEKSTY......CRS,RANGER,HEDGEHOG,MEKONG  
            DOMEL,SAILOR                
========================================
KREDYTY PRAWIE BEZ ZMIAN. ZDENERWOWAŁEM 
SIĘ GDY ZOBACZYŁEM W STYLE'U 5 W CHARTSA
CH 
DREAM/CRONOS/CHARGED... NIE MOGĘ SIĘ 
DOPATRZYĆ POWODÓW TAK POSTAWIONEJ SPRAWY
CZY NA PRAWDĘ NIE WIDAĆ,ŻE DREAM JEST   
WYNIKIEM PRACY KILKU OSÓB ? WYSTARCZY   
RZUCIĆ OKIEM NA KREDYTY ABY ZOBACZYĆ IŻ 
OPRÓCZ MNIE PRACOWAŁO PARU LUDZI...     
W STOSUNKU DO NICH JEST TO NAJNORMALNIE-
JSZE CHAMSTWO. TO SAMO TYCZY SIĘ        
CHARGED/SZCZAWNO ZDRÓJ... TO JESZCZE    
WIĘKSZY BEZSENS. PRZECIEŻ CZŁONKOWIE 
CRD
MIESZKAJĄ W NAJRÓŻNIEJSZYCH MIEJSCACH   
KRAJU ! KOGO TO OBCHODZI IŻ JESTEM      
JAKIMŚ PIEPRZONYM LIDEREM! TO NIE JEST  
POWÓD ABY REDUKOWAĆ CAŁĄ GRUPĘ DO JEDNO-
STKI. CHYBA MAM RACJĘ ?                 
BARDZO NAS CIESZY WYSOKA POZYCJA 
DREAM'A
WE WSZYSTKICH CHARTSACH W KRAJU. ŚWIA-  
DCZY TO O TYM IŻ NASZA PRACA NIE IDZIE  
NA MARNE, ŻE KOGOŚ ZAITERESOWALIŚMY NA- 
SZYM MAGIEM, ŻE NASZ WYSIŁEK ZOSTAŁ DO- 
CENIONY.JEŚLI JUŻ O TYM WSPOMNIAŁEM,    
CHCIAŁBYM PODZIĘKOWAĆ WSZYSTKIM LUDZIOM 
KTÓRZY PRZYSŁALI NAM SWOJE TEKSTY. BAR- 
DZO NAM TO POMOGŁO. TAAK... O CZYM BY   
TU JESZCZE NAPISAĆ... MOŻE RZUCIMY OKIEM
NA INNE MAGAZYNY POLSKIE? NA PRZYKŁAD   
TAKI HEAVEN'S DOOR (NR.2).TO CO MNIE    
OSOBIŚCIE ZWALIŁO Z NÓG TO, JAK ŁATWO   
SIĘ DOMYŚLIĆ,GRAFIKA. NA PRAWDĘ, LEKKA  
                                        
PRZESADA, TO AŻ ZNIECHĘCA DO BLIŻSZEGO  
ZAPOZNANIA SIĘ Z TEKSTEM. NASTĘPNY NA-  
WINĄŁ SIĘ STYLE 5. JA ROZUMIEM IŻ DWIE  
STRONY TEKSTU WYGLĄDAJĄ IMPONUJĄCO,ALE  
KTO WIE CZY GDYBY TEKSTY BYŁY NORMALNIE 
SPAKOWANE, CAŁY MAGAZYN NIE ZMIEŚCIŁBY  
SIĘ NA JEDNEJ STRONICY ? FAJNE LOGO.    
SZKODA TROCHĘ CIABAH'A, ZAWSZE PODOBAŁY 
MI SIĘ W NIM JAKIEŚ TEKSTY. TRZEBA PRZY-
ZNAĆ, ŻE OSTATNI, ÓSMY, NUMER BYŁ CHYBA 
NAJLEPSZYM ZE WSZYSTKICH I STAŁ NA NIE- 
ZŁYM POZIOMIE.                          
DOBRZE... POWOLI TRZEBA BY KOŃCZYĆ.     
MAM NADZIEJĘ, ŻE I NA TEN NUMER BĘDZIE  
NA NASZEJ SCENIE JAKIŚ ODZEW. MOŻE JAKAŚ
KRYTKA, NA PEWNO KOMUŚ SIĘ COŚ NIE SPO- 
DOBA, KTOŚ MOŻE SIĘ POCZUĆ OBRAŻONY     
KTÓRYMŚ Z NASZYCH TEKSTÓW. MOŻLIWOŚCI   
JEST DUŻO... TAK WIĘC WSZELKIE OPINIE   
PRZYSYŁAJCIE NA ADRES:                  
             KAROL SZYSZKA              
             KOLEJOWA 17/3              
         58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ          
                                        
JEŻELI KTOŚ CHCIAŁBY NAPISAĆ JAKIŚ ARTY-
KUŁ, NIECH ROBI TO OD RAZU POD EDYTOREM 
DO DREAM'A, KTÓRY ZNAJDZIE NA TYM DYSKU.
ARTYKUŁY PRZESYŁAJCIE DO MNIE ALBO DO   
JAKIEGOKOLWIEK INNEGO CZŁONKA 
CRD.      
NO CÓŻ, POZOSTAŁO MI ŻYCZYĆ MIŁEJ LEKTU-
RY NO I.... TO CHYBA WSZYSTKO.          
                                        
                            CRONOS      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                         

powrót