WITAM W NAJBEZSENSOWNIEJSZYM ARTYKULE 
TEGO NUMERU...NIE WIEM CZY MOGĘ W OGÓLE 
OKRESLIĆ MIANEM ARTYKUŁU BZDURY, KTÓRYMI
WYPEŁNIĘ DWIE,TRZY STRONY... NO MOŻE    
TROSZECZKĘ WIĘCEJ... BEDZIE TO ARTYKUŁ  
O WSZYSTKIM I NICZYM ZARAZEM... A MOŻE  
DAĆ SOBIE LEPIEJ SPOKÓJ ? NIEE....      
DLACZEGO... TAK WIĘC, ABY KOGOKOLWIEK   
ZAINTERESOWAĆ TRZEBA BĘDZIE NAPISAĆ     
TROCHĘ O NASZEJ RODZIMEJ SCENIE...      
NAJPRAWDOPODOBNIEJ BĘDĘ KRYTYKOWAŁ,     
ZAUWAŻAŁ TYLKO ZŁE CECHY, NO ALE TAK    
TO JUŻ JEST GDY JEST SIĘ TAKIM ZŁOŚLI-  
WCEM JAK JA... NO COŻ,TA NASZA POLSKA   
SCENA... BYĆ MOŻE JEST TO OKRES PEWNEJ  
STAGNACJI, LECZ MOIM ZDANIEM WSZYSTKO   
POWOLI CHYLI SIĘ KU UPADKOWI... WIELE   
GRUP KOŃCZY SWOJĄ EGZYSTENCJĘ, W WIELU  
PRZYPADKACH NĘDZNĄ... BO PRZYPATRZMY    
SIĘ TAKIEJ GRUPIE JAK NP. 
AXEL. CO      
ONI SOBĄ REPREZENTOWALI ? W SUMIE MOGLI 
SIĘ POCHWALIĆ TYLKO NAZWĄ. MAGAZYN,     
RZECZ W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW NIE MA-   
JĄCA NIC WSPÓLNEGO Z DOBRYMI TEKSTAMI   
ETC. LECZ MAJĄCA ZA ZADANIE NIE POZWO-  
LIĆ LUDZIOM ZAPOMNIEĆ O DANEJ GRUPIE... 
A JAK TA SPRAWA PRZEDSTAWIAŁA SIĘ W GRU-
PIE AXEL - OUTFIT NIE ZMIENIANY OD SZE- 
REGU NUMERÓW, A KIEDY W NASZE RĘCE TRA- 
FIŁ OSTATNI ? PIĘĆ MIESĘCY TEMU.TO CHYBA
NIE WYMAGA KOMENTARZA...MOŻNA BY JESZCZE
ZNALEŻĆ KILKA TAKICH PRZYKŁADÓW, WEŻMY  
NA PRZYKŁAD TAKĄ GRUPĘ JAK 
NEBULUS.     
TU PODOBNA SYTUACJA, Z TĄ RÓŻNICĄ, ŻE   
CHŁOPCY NIE ZROBILI JESZCZE KOMPLETNIE  
NIC, POMIMO, ŻE ZAPOWIADALI SWÓJ MAGAZYN
DOBRYCH PARĘ MIESIĘCY TEMU... PRACOWALI 
PODOBNO RÓWNIEŻ NAD DEMEM. NIESTETY JA- 
KOŚ NIC Z TYCH POZYCJI DO MNIE NIE DO-  
TARŁO... ZAPOWIADAĆ,ROZWODZIĆ SIĘ I NIC 
W REZULTACIE NIE ZROBIĆ JEST JESCZE WIĘ-
KSZYM LAMERSTWEM NIŻ ZROBIENIE CZEGOŚ,  
NAWET SŁABO.                            
W MAGAZYNIE 
ALWAYS, JAKIŚ GOŚĆ (NIE PA- 
MIĘTAM DOKŁADNIE,ALE CHYBA BRUSH), NIE  
MÓGŁ ZROZUMIEĆ JAK KTOŚ MÓGŁ ZAGŁOSOWAĆ 
NA SIR ARTUR'A, STAWIAJĄC GO WYŻEJ OD   
HAIN'A. PO COŻ, ZAPYTUJĘ, W TAKIM RAZIE 
SĄ TZW. VOTESHEETY ? CHYBA WŁAŚNIE PO TO
ABY LUDZIE MOGLI WYRAZIĆ WŁASNE ZDANIE, 
PRAWDA ? A TAK NA MARGINESIE, CZY COŚ W 
TEJ KOLEJNOŚCI DZIWNEGO ? JAKBY NIE PA- 
TRZEĆ SIR ARTUR ZROBIŁ O WIELE WIĘCEJ   
OD HAINA, CZYŻ NIE TAK ? I NIE PISZĘ TAK
DLATEGO IŻ SIR ART JEST TERAZ CZŁONKIEM 
CHARGED, TAKIE JEST PO PROSTU MOJE ZDA- 
NIE W TEJ SPRAWIE... POZOSTAŃMY DALEJ   
PRZY MAGU GRUPY ELYSIUM...W POPRZEDNIM  
NUMERZE DREAM'A PISAŁEM TROCHĘ NA TEN   
TEMAT, LECZ BEZ TRUDNOŚCI MOŻNA BYŁO    
WYCZUĆ IŻ MOJE SĄDY PRZESIĄKNIĘTE BYŁY  
IRONIĄ... REDAKTORZY ALWAYSA NIE CHCIELI
TEGO JEDNAK ZAUWAŻYĆ... NO I COŻ,W SUMIE
SIĘ NIE POMYLIŁEM-OUTFIT WCALE NIE ZRÓ- 
WNAŁ MNIE Z ZIEMIĄ, JAK ZAPOWIADANO...  
INNA SPRAWA, CIEKAWE W JAKI SPOSÓB W RU-
BRYCE KONTAKTY ZNALAZŁO SIĘ KILKA ADRE- 
SÓW LUDZI,KTÓRZY WCALE O TO NIE PROSILI?
 CZĘŚĆ ZOSTAŁA PRZEPISANA Z DREAM'A NR.2
   (TE SAME BŁĘDY,HE HE).               
NO CÓŻ, CIEKAWOSTKA... A MOŻE TO NIEZŁY 
POMYSŁ ? DUŻA LICZBA ADRESÓW ROBI WRA-  
ŻENIE... AHA, PO PEWNYM CZASIE LEKTURY  
NUDZI SIĘ CZYTANIE CO DRUGIE ZDANIE     
STWIERDZEŃ TYPU 'MY RULES','NASZ MAGAZYN
JEST NAJLEPSZY' I KILKA INNYCH NIE WAR- 
TYCH PRZYTACZANIA,PORUSZAJĄCYCH TEN SAM 
PROBLEM. TAK, TAK PROBLEM, GDYŻ CHŁOPCOM
Z ELYSIUM NIE WYSTARCZA,ŻE STOJĄ NAJWY- 
ŻEJ WE WSZYSTKICH POLSKICH NOTOWANIACH, 
MUSZĄ JESZCZE SIĘ DOWARTOŚCIOWYWAĆ WŁA- 
ŚNIE TAKIEGO RODZAJU STWIERDZENIAMI...  
CHŁOPAKI NIE MYDLCIE SOBIE OCZU, NIE    
OSZUKUJCIE SIĘ !                        
CHCIAŁBYM ZAZNACZYĆ IŻ WCALE NIE UWAŻAM 
CHARGED ZA NAJBARDZIEJ AKTYWNĄ,CUDOWNĄ, 
BEZ SKAZY GRUPĘ W POLSCE...ZNALAZŁOBY   
SIĘ TAKŻE TROCHĘ ZARZUTÓW, LECZ CHYBA   
ZROZUMIECIE MNIE, JAK NIE BĘDĘ TUTAJ    
O TYM PISAŁ ? NO COŻ CHYBA LEPIEJ SKOŃ- 
CZĘ TEN ARTYKUŁ, ZANIM ZNIENAWIDZI MNIE 
CAŁA SCENA... CZEKAM NA WASZE OPINIE    
W SPRAWACH PRZEZE MNIE PORUSZONYCH...   
                                        
                       CRONOS/CRD       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
         

powrót