TAK SIĘ SKŁADA ŻE W TYM SAMYM CZASIE    
ROK ISTNIENIA OBCHODZˇ NA SCENIE DWIE   
BARDZO DOBRE GRUPY 
ELYSIUM I CHARGED    
AUTOR TEGO WIERSZYDŁA POSTANOWIŁ ZROBIĆ 
PREZENT GRUPIE W KTÓREJ CIELE SIĘ ZNAJ- 
DUJE JEGO BARDZO DOBRY I TOLERANCYJNY   
PRZYJACIEL (HEJ LESZEK /?!/) NO I ZROBIŁ
PREZENT ALE DLACZEGO NIE UKAZAŁ SIĘ ON W
PIERWSZYM(?) NUMERZE ALWAYSA? PAZOSTANIE
TO WYŁˇCZNˇ TAJEMNICˇ REDAKCJI TEGO MA- 
GAZYNU.NO CÓŻ ELYSIUM TO BOGOWIE.A BÓSTW
O ICH BOSKIE WYROKI SIĘ NIE PYTA......  
   
ELYSIUM DZI¦ ROCZNICĘ SWOM OBCHODZI  
   LECZ NIKOMU TO NIESZKODZI            
   WRĘCZ PRZECIWNIE JAK MOŻEMY          
   TO OBCHODZIĆ HUCZNIE CHCEMY          
   ROK ISTNIENIA TAKIEJ GRUPY           
   CO NA SCENIE NIEDOPU¦CI              
   DO LAMERSTWA NO A JU¦CI              
   ZAS BRUSHOWI ŻYCZYĆ CHCEMY           
   ABY PRZEZ NASTĘPNE LATKA             
   NIE OPUSZCZAŁ COMMODORE-DZIADKA      
   I KODOWAŁ ILE WLEZIE                 
   BO SIĘ PO NIM PRZYZNAM SZCZEŻE       
   OCZEKUJE IZ NA SCENIE                
   ZROBI WIELKIE ZAMIESZANIE            
   A LAMEROM SPRAWI PRANIE              
   HAIN NIECH U JEGO BOKU               
   CRACK ZA CRAKIEM JAK CO ROKU         
   NO I SWÓJ KOD MARZENIE               
   ROZPROWADZA NAM PO SCENIE            
   JAMBO KODER W WASZEJ GRUPIE          
   NIECH NIE DRAPIE SIE PO DUPIE        
   ALE NOWE DEMA NIECH WZBOGACA         
   NOWYM KODEM PIERWSZA KLASA           
   CARRION NIECH DOSTARCZA NOWYCH GRAFIK
   TAK RYSOWAĆ MAŁO KTO POTRAFI         
   BY NIE UJAĆ MU ZNACZENIA             
   WARTO WSPOMNIEĆ O IMIENIACH          
   CZTERECH GRAFÓW CO POTRAFIˇ          
   WYCZAROWAĆ TAKIE ¦WIATY              
   ŻE PROSZĘ MAMY I TATY                
   POPROSTU SA WSPANIALI                
   A IMIONA TO PRZYBRALI                
   CRUISE BLONDI GRYF I ZORE            
   DEMKA BEZ NICH BYŁYBY CHORE          
   BEZ MUZYCZKI ZA¦ WSPANIAŁEJ          
   ZAKRAWAŁY BY NA CHAŁĘ                
   DWUCH MUZYKÓW TUTAJ MAMY             
   LONGCHAIR TOLDI I BEZ CHAŁY          
   A WIEC CZAS NA SŁOW KILKA            
   O MUZYKOWANIU WILKACH                
   CO Z TRZECH KANAŁOW W SUMIE          
   WYCZAROWAĆ KAŻDY Z NICH UMIE         
   TAKIE DZWIĘKI ZE KOLEGO              
   POZAZDRO¦CIC TYLKO TEGO              
   DUXE KUBIE NALEŻYCIE                 
   STO KONTAKTÓW CODZIEŃ ŻYCZĘ          
   CHODZ Sˇ W CIENIU CAŁEJ GRUPY        
   NADSTAWIAJˇ SWOJEJ PUPY              
   BY W PRZYCHODZˇCYCH LISTÓW SETKACH   
   NIE ODSYŁAC ICH PO ŁEBKACH           
   NA TYM SKOŃCZĘ SWE ŻYCZENIA          
   BO SIE W GŁOWACH POZAMIENIA          
   WSZYSTKIM CZŁONKOM WASZEJ GRUPY      
   I NIE ZBIERZE NIKT DO KUPY           
   CALEJ TEJ WSPANIAŁEJ ZGRAI           
   ALE JESZCZE JEDNO SIĘ MI RAI         
   MOŻE KTO¦ MI WYTŁUMACZY              
   CO ELYSIUM W KOŃCU ZNACZY            
   BO NIE DAJE MI SPOKOJU               
   Z JAKIEGO TO ZŁOŻONE KROJU           
   A NA KONIEC MOC ŻYCZENIA             
   BY NASTĘPNE LATA CAŁE                
   KRÓLOWAŁY NAM WSPANIAŁE              
   DEMA ORAZ INNE WASZE PRACE           
   CHYBA ZARAZ SIE ROZPŁACZĘ            
   WIĘC ZAKOŃCZĘ TYM STWIERDZENIEM      
   ŻE NADMIENIĘ                         
   KTO ZASYŁA TE ŻYCZENIA               
   OCZYWI¦CIE CAŁA SCENA                
   A NA CZELE OCZYWI¦CIE GRUPA          
   W KTOREJ CIELE SIE ZNAJDUJE          
   AUTOR TEGO MONOLOGU                  
   CZYLI HEDGEHOG BEZ NAŁOGÓW           
   Z CALA GRUPA CHARGED WŁASNIE         
   CHYBA ZARAZ KTO¦ MIE TRZ¦NIE         
   JAK NIE SKOŃCZĘ W TYM MOMENCIE       
   A WIEC ŻEGNAM DO WIDZENIA            
   MAM NADZIEJĘ W NOWYCH DEMACH         
                                        
              HEDGEHOG OF CHARGED       
              
                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
         

powrót