CZEŚĆ!PEWNIE NIE RAZ SŁYSZAŁEŚ ZDANIA   
TYPU 'KOMPUTER Z KLAWIATURĄ W UKŁADZIE  
QWERTY LUB QWERTZ'ZAPEWNE OD RAZU       
ZORIENTOWAŁEŚ SIĘ,ŻE NAZWA 
QWERTY POCHO-
DZI OD PIERWSZYCH 6 KLAWISZY W DRUGIM   
RZĘDZIE KLAWIATURY...A CZY WIESZ CO     
MÓWI O TYM UKŁADZIE HISTORIA?ZAPRASZAM  
DO LEKTURY.                             
                                        
PRZEDE WSZYSTKIM MUSISZ SOBIE ZDAĆ SPR- 
WĘ,ŻE TAKI UKŁAD KLAWIATURY JEST NIELO- 
GICZNY I NIEERGONOMICZNY.LITERY 
P   
LEŻĄ W ZASIĘGU NAJSŁABSZYCH PALCÓW CO   
JEST ROZWIĄZANIEM BEZSENSOWNYM,GDYŻ TE  
LITERY WYSTĘPUJĄ NAJCZĘŚCIEJ W JĘZYKACH 
INDOEUROPEJSKICH.WALKA Z TEGO TYPU UKŁA-
DEM JEST RÓWNIE STARA JAK SAME 
QWERTY.  
W 1938 ROKU,AMERYKANIN 
AUGUST DVORAK    
ZDOŁAŁ PRZEKONAĆ ADMINISTRACJĘ MARYNARKI
USA DO WPROWADZENIA MASZYN DO PISANIA,  
GDZIE LITERY UŻYWANE W ANGIELSKIM NAJ-  
CZĘŚCIEJ BYŁY UMIESZCZONE W DOLNYM      
RZĘDZIE KLAWIATURY,W CENTRALNEJ POZYCJI.
NIESTETY TEGO TYPU KLAWIATURA NIE ZNA-  
LAZŁA ZWOLENNIKÓW.KIEDYŚ FIRMA 
APPLE    
ZAINSTALOWAŁA W SWOICH KOMPUTERACH PRZE-
ŁĄCZNIK UMOŻLIWIAJĄCY PRACĘ NA KLAWIA-  
TURZE DVORAKA.JAK SIĘ JEDNAK OKAZAŁO,   
ŻADEN Z UŻYTKOWNIKÓW 
APPLE NIE KORZYSTAŁ
Z TEGO PRZEŁĄCZNIKA,POZOSTAJĄC WIERNYM  
KLAWIATURZE 
QWERTY.A SAM UKŁAD QWERTY   
JEST ŚCIŚLE ZWIĄZANY Z WYNALEZIENIEM    
MASZYNY DO PISANIA.PATENT UZYSKAŁ       
NIEJAKI 
AARON SCHOLES Z MILLWAUKEE,A    
DZIAŁO SIĘ TO W 1867 ROKU.WYNALAZKIEM   
ZAINTERESOWAŁA SIĘ FIRMA 
REMINGTON      
(TA OD BRONI).NIESTETY DO 1880 ROKU     
FIRMA SPRZEDAŁA TYLKO 5000 SZTUK MASZYN 
DO PISANIA.NIEWĄTPLIWY WPŁYW NA TAK     
SŁABY POPYT MIAŁA ZŁA POLITYKA PROMO-   
CYJNA(ZUPEŁNIE JAK FIRMA 
COMMODORE).    
NP.PISARZE BYLI BARDZO DŁUGO WIERNI     
PIÓRU I NIE BYLI ZACIEKAWIENI TEGO TYPU 
WYNALAZKAMI.WYJĄTKIEM BYŁ MARK TWAIN,   
KTÓRY RZEKOMO NAPISAŁ NA MASZYNIE       
'TOMKA SAWYERA'.I TU DOCHODZIMY DO SEDNA
SPRAWY.HISTORYCY TWIERDZĄ,ŻE NAPISANIE  
NA ÓWCZESNYCH MASZYNACH JAKIEŚ DŁUŻSZEGO
TEKSTU GRANICZYŁO Z CUDEM PONIEWAŻ      
MASZYNY NAGMINNIE SIĘ PSUŁY.NA DODATEK  
PISZĄCY NIE WIDZIAŁ CO PISZE PONIEWAŻ   
ARKUSZ PAPIERU BYŁ ZASŁANIANY PRZEZ OBU-
DOWĘ,TAK WIĘC GDY NP.ZABLOKOWAŁA SIĘ    
JAKAŚ CZCIONKA,PISZĄCY MÓGŁ PRZEZ CAŁY  
CZAS WYBIJAĆ JEDNĄ I TĄ SAMĄ LITERĘ,O   
CZYM PPRZEKONYWAŁ SIĘ DOPIERO PO WYCIĄ- 
GNIĘCIU KARTKI(CHYBA NIE BYŁ ZACHWYCONY)
SCHOLES DOSZEDŁ WIĘC DO WNIOSKU,ŻE WINĄ 
CZĘSTEGO 'PADANIA' MASZYN BYŁA ZBYT     
DUŻA PRĘDKOŚĆ PISANIA.WPROWADZIŁ WIĘC   
BEZSENSOWNĄ KLAWIATURĘ QWERTY W CELU    
UTRUDNIENIA(!) I SPOWOLNIENIA SZYBKOŚCI 
PISANIA.TAKI UKŁAD MA TAKŻE JEDNĄ,TYPOWO
KOMERCYJNĄ ZALETĘ.OTÓŻ,NAWET OSOBIE NIE-
WPRAWIONEJ NIE SPRAWIA TRUDNOŚCI SZYBKIE
NAPISANIE TEKSTU
 TYPEWRITER (MASZYNA DO 
PISANIA).TYM TRICKIEM POSŁUGIWALI SIĘ   
SPRZEDAWCY DO ZACHWALANIA MASZYN...     
W 1892 ROKU POJAWIŁA SIĘ SZANSA PRZEZWY-
CIĘŻENIA UKŁADU QWERTY,ALE NIC Z TEGO   
NIE WYSZŁO.MASZYNA KONKURENCJI MIAŁA Z  
KOLEI ZBYT WOLNĄ PRĘDKOŚĆ PISANIA.BYŁO  
TO SPOWODOWANE TYM,ŻE MAŁE I WIELKIE    
ZNAKI BYŁY UMIESZCZONE JEDNOCZEŚNIE (NIE
SHIFT),A POZA TYM SZKÓŁKI PISANIA NA  
MASZYNIE NIE CHCIAŁY NICZEGO ZMIENIAĆ   
POZOSTAJĄC PRZY UKŁADZIE QWERTY.        
I MIMO,ŻE TAKI UKŁAD JEST WYJĄTKOWO     
NIEWYGODNY (O CZYM SIĘ TERAZ PRZEKONUJĘ,
PODCZAS PISANIA TEGO ARTYKUŁU)I BRAK    
W NIM SENSU(Z PUNKTU WIDZENIA ERGONOMII)
PRZETRWAŁ PONAD 100 LAT...              
                                        
                     OPRACOWAŁ:
RANGER   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
         

powrót