Sir Art's Resource Kit

    Kolekcja kodów źródłowych autorstwa Sir Art'a opublikowana w sierpniu 2001 roku.


Sir Art's Resource Kit
code.......................................................Sir Art
graphics..................................................Stone
fonts................................................Hedgehog
music......................................Compod, Cleve


    Aktualnie kolekcja zawiera kody źródłowe dwóch inter i sześciu efektów, które można było podziwiać w demie naszej grupy pt. "Amber cow". Zainteresowanych odsyłamy do działu Sources gdzie podano pełen spis zawartości obrazów dyskietek i sposób ich użytkowania.
 

powrót