Sir Art's (re)sources

shade bobs

.d64

.vsf

logo & scroll intro

.d64

.vsf

bump map

.d64

.vsf

elastic planes

.d64

.vsf

radial plots

.d64

.vsf

plots & dycp intro

.d64

.vsf

Sierpinski 3d

.d64

.vsf

radial splits

.d64

.vsf

    Dział ten zainteresuje z całą pewnością wszystkich tych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie programowania na Commodore 64. Zawiera on kody źródłowe kilku prostych, jak i bardziej skomplikowanych efektów autorstwa Sir Art'a, które można było podziwiać w takich produkcjach naszej grupy jak Amber cow oraz Charged's intros collection. Dział ten będzie uzupełniany o kolejne pozycje, a kody źródłowe zostaną opatrzone komentarzem dotyczącym działania poszczególnych procedur, oraz opisem zastosowanych algorytmów. Wszystkie znajdujące się tu kody źródłowe mogą być dowolnie modyfikowane i wykorzystywane we fragmentach lub w całości we własnych produkcjach ;).
    Aby skorzystać z kodów źródłowych należy pobrać obrazy dyskietek (.d64). Można pobierać je pojedynczo (w tym dziale), jak i łącznie jako Sir Art's Resource Kit v1.08 (patrz dział Produkty) . Każda dyskietka zawiera kod źródłowy procedury zapisany w formacie Turbo Assemblera (.asm), oraz w postaci pliku sekwencyjnego (.seq). Na dyskietce znajdują się również pliki danych (.tab), pliki danych graficznych (.gfx), oraz pliki danych muzycznych (.mod). Dodatkowo można skorzystać z gotowego kodu wynikowego (.exe). Kompilacja kodu źródłowego musi być poprzedzona załadowaniem wszystkich plików danych (.tab, .gfx, .mod).
    Drugą możliwością jest wykorzystanie kodów źródłowych dostępnych w postaci plików .vsf (Vice Snapshot File), które można przeglądać przy użyciu emulatora Vice. Po wczytaniu snapshot'a wystarczy skompilować i uruchomić uzyskany kod. Wszystkie pliki danych znajdują się już w pamięci.

 ;----------------------------- 
;SHADE BOBS BY SIR ART/CHARGED 
;----------------------------- 
 
         *= $1000 
 
LICZNIK  = $28 
LINIA    = $29 
TYP      = $2A 
TYP2     = $2B 
WARSTWA  = $2C 
WORK1L   = $30 
WORK1H   = $31 
WORK2L   = $32 
WORK2H   = $33 
FAZAX    = $34 
FAZAY    = $35 
CZAS     = $36 
POMOC1   = $37 
POMOC2   = $38 
 
SINX     = $1E00 
SINY     = $1F00 
 
FONTS    = $2C00 
SHADOW   = $4000 
BOBS     = $6280 
TABSINYH = $3000 
TABSINYL = $3200 
TABSINX  = $3400 
LOTAB    = $3700 
HITAB    = $3780 
 
TABKOL   = $3600 
CZYSZ    = $3800 
 
         SEI 
         LDA #$00 
         LDX #$00 
L1       STA $D800,X 
         STA $D900,X 
         STA $DA00,X 
         STA $DB00,X 
         INX 
         BNE L1 
         LDA #$00 
         STA $D020 
         STA $D021 
         LDA #$7F 
         STA $DC0D 
         LDX #$00 
         STX $DC0E 
         INX 
         STX $D01A 
         LDA #$08 
         STA $D012 
         LDA #$97 
         STA $DD00 
         LDA #$18 
         STA $D018 
         LDA #$5B 
         STA $D011 
         LDA #$C8 
         STA $D016 
 
         DALEJ...